MONA LİSA'NIN SIRRI

THE SECRET OF MONA LISA
 REX
Mad Dog/Lion-King Star-Lugal
REGULUS

LEO THE KING


Proper Names Regulus
Qalb Al Asad, the heart of the lion, Kabelaced, Lion's Heart, Cor Leonis, Basilicus, Rex, Kalb al Asad, Kabeleced 

Bayer              α Leo the Lion

Flamsteed        32 Leo the Lion

       HD87901


Araf suresi 27.  "sizin onlari görmeyeceginiz yerlerden,o ve toplulugundan olanlar, sizi görürler."A SCIENTIFIC RESEARCH

Tablet: Mona Lisa is one of the lost key for the Free Masonic knowledge.
Tablet: Mona Lisa, Özgür Mason bilgisinin kayıp anahtarlarından biridir.

 "BAZILARI GÖRÜR, BAZILARI GÖSTERİNCE GÖRÜR. BAZILARI HİÇ GÖREMEZ."

"There are three classes of people: those who see. Those who see when they are shown. Those who do not see."

 Leonardo da VinciIs Jesus from the kingdom of Annunaki's Emperor (Serpents) in another dimension?


Secret of the Mona Lisa has been revealed. An astonishing research book has been published. Hidden rulers, Anunnaki's dominant strategy exposed.  Leonardo da Vinci's logger, Tablet: Mona Lisa will open the new gate for our future. More than 60 pcs. micro sized embedded figures has been taken out from the portrait of Mona Lisa by the developed application of the Quantum mechanic's Interference Wave detection. 
              
SECRET OF THE MONA LISA  
Tablet:Mona Lisa  
 ISEOUS

 Book is in Turkish. Other languages will be available soon.


En Ucuzu >> To buyHz. İsa, Anunaki (Yılan Oğulları) imparatorluğu, kraliyet ailesinin bir başka varlık boyutundan mı?DA VINCI'NIN GÜNLÜĞÜ; TABLET: MONA LİSA
DEŞİFRE EDİLDİ.PLANET X  NIBIRU PLANET X NIBIRU PLANET X NIBIRU PLANET X NIBIRU
 

Günde binlerce kişinin ziyaret edip, bilim ve sanat otoritelerinin de her yıl milyonlarca dolar bütçe ayırıp, inceleme ihtiyacı duyduğu Mona Lisa tablosunun barındırdığı sırlar, Dünya’da ilk defa elimizin altındaki bir teknoloji ile ancak bugün deşifre ediliyor olması bir rastlantımı?
Belki öyledir. Ancak, bizim inancımız, istemeselerdi olamazdı…
Bilinen tarihi ile 500 yıllık, tarihin yazılmamış olanına şahitliği ile 20.000 yıl ve daha eski, Tablet: Mona Lisa’ ya aşağıdaki soruları sorduk:
—Adı insan denilen kutsal varlığın, evrensel varoluşuna ve amacına geçmişten, günümüze müdahalede bulunulmuş ve aldatılmış olabilir mi?
—İnsanların, gözü önünde olanları görmezlikten gelerek, anlayamadıklarını, sözde anlamışlardan öğrenip, sorgulamadan tasdik etmesi ‘zaaf’ denilen genetik bir kontrol mekanizmasının ürünü olabilir mi?
---Hz. İsa, Anunaki ( Yılan Oğulları ) imparatorluğu, kraliyet ailesinin bir başka varlık boyutundan mı?

2013 ve ötesinden, sonsuz geçmişe köprü olacak zorlu bir araştırmanın ilk sonuçlarına şahit olacaksınız. Gelecek, bu araştırma üzerine yeniden şekillenirken, zihinlerimiz var oluşumuzu yeniden anlamlandıracaktır.

KEŞFEDİLEN BİR RESİM İŞLEME ALGORİTMASININ MONA LİSA'YA UYGULANMASI İLE BAŞLAYAN ARAŞTIRMANIN  GÜN VE GÜN GELİŞİMİ VE EZOTERİK BAĞLAMDA HİKAYELERİ İLE MONA LİSA'NIN SIRRI KİTABINDA YAYIMLANMIŞTIR. 

SEÇKİN KİTAPÇILARDA

Author's notice:

I’m the experimental researcher and author working on the Quantum Mechanic’s Interference Wave Detection Algorithms which has been discovered by my self. Algorithms are used to detect and find out photon wave's (400-700nm) interferences in 200 microns. In this narrow fringe of interference traces could be used to hide prominent informations almost invisible by the human eyes. Such data in form of visual or text can be found on the some targeted objects which are prepared by the ancient scientists. During the our investigations we predicted Leonardo da Vinci’s famous portrait Mona Lisa could be targeted object and decided to examine with our algorithms. As expected we came across large amount of embedded data on the tablet which is extracted by this technique. One of the hidden stories in the tablet (Mona Lisa) was about the Jesus and the beginning of human settlement on earth. Story has been published with a research book including relevant figures and micro sized pictures enlarged to our dimension of consciousness.

Some of the extracted pictures are; Flying UFO with an ancient astronaut, reptilian's main ship with the genetic lab inside, an aveos biker (so called by the tablet) that imitates an abduction scene and ISEOUS (Jesus) with the Magdalena illustrated as another dimension beings as the shapeshifters..


GÜNCEL GELİŞMELER
Güncelleme    : Mona Lisa’nın Sırrı  ( Tablet: Mona Lisa) ISEOUS
  Sayfa:53 - Resim 7
Referans        : 17.04.203 HGK-Tr.100–12


 ARSLAN KRAL LEO

Date: 24. March.2013
H.G.Karabastık

Content Analyzing

Latest content analyzing, most probably Tablet: Mona Lisa is one of the lost key for the Free Masonic knowledge. Hidden stories in the tablet imply origin of the beliefs and human being settlement on the earth. Symbolism and illustrated thousand of hidden scenes with the most of the legends and allegories are of a sacred nature related with Free Masonic understanding.

In beliefs, there are three masonry masters as the key holders King of SUR Hiram, King Suleiman and Hiram Abif. Each of them has the different key of the sacred secrets. King of the SUR had the secret of finding proper location to build a construction. King Suleiman had the secret knowledge of the geomancy to align the temple with the stars and sun. Hiram Abif had the secret knowledge of the resurrection and origin of beliefs.

En son içerik analizinde çok büyük olasılıkla Tablet: Mona Lisa’nın Özgür Masonluk bilgisinin kayıp anahtarlarından biri olduğudur. Tabletteki saklı hikâyelerde inançların ve dünyadaki insanlığın başlangıcına ait bilgiler tasvir edilmektedir. Gizlenmiş binlerce sembol ve görseller Özgür Masonların kutsal efsanelerinin anlayışını yansıtmaktadır.

İnanışta, üç ayrı Masonik usta giz anahtarını taşımaktadır. Her bir usta, SUR Kralı Hiram, İsrail Kralı Süleyman ve Hiram Abif ( İbafın oğlu Hiram ) ayrı bir gizin bilgisine sahiptir. Sur Krali Hiram, yapılacak bina için uygun bir yer bulma bilgisi ile donatılmıştır. Kral Süleyman, gökyüzüne göre mabedin ayarlanması (geomancy) bilgisine sahiptir. Hiram Abif ise yeniden doğuş ile tüm inançların temellerine ait bilgiye sahip olup, İnsanın yeryüzünde var oluş gerçeğini bilmektedir.

   H. G. KARABASTIK        Rekton
Kafası yem torbası içinde bulunan, bir gün kime yem olacağını bilemez. Hayatımız boyunca güvenli liman diye sunulanın, bir besi çiftliği olduğu ortaya çıksa ve orada sindirilip, hazmedilmek üzere bulunduğumuz anlaşılsa, yinede tevekkül etmemizi isteyenler olacaktır.

Bu cüretleri, sadece yaratılışımızın fıtratından kaynaklanan inanma ihtiyacından değil, kendimize olan inancımızla, gerçeği anlayabilme potansiyelimizin, açığa çıkacak olması endişesinden kaynaklanmaktadır.
  
BASIN BÜLTENİ

Mona Lisa’nın Sırrı
Tablet:   Mona Lisa

Araştırmacı yazar : H.G.Karabastık

Kuantum mekaniğinde ‘Interference Wave’ (dalga girişimi ) olarak bilinen bir teorinin,  araştırmacı tarafından keşfedilen yapısal algoritmaları sayesinde belirli objelerdeki saklanmış kayıtların deşifre edilmesi sağlanmıştır. Araştırmacının bilimsel yöntemlerle uzun denemeler sonucunda elde ettiği bu girişim yapılarını çözümleyerek, algoritmik uygulamaya çevirmesi şimdiye kadar gözümüzün önünde bulunan, ancak fark edilemeyen bir nesnel gerçekliği göz önüne sermektedir.

Uygulama,  hedef olarak seçilen objenin yüksek çözünürlükte ve önceden belirlenmiş standartlardaki bir dijital fotoğrafı üzerinde çok daha iyi sonuç vermektedir.  Objenin bu vasıflardaki dijital fotoğrafları üzerinde yapılan uygulamalarda, obje üzerinde eskiden var olup da, zaman içinde kaybolmuş veya kasıtlı olarak yine benzer yöntemle obje üzerine kayıt edilmiş alternatif bilgilerin okunması mümkün olmuştur.

Araştırmacının bu keşfi,  görünenin ötesindeki gerçekliğe ulaşılmasına imkân veriyor.

Leonardo Da Vinci tarafından yapıldığı iddia edilen fakat üzerinde bir parmak izi dahi bulunamayan, bilimsel araştırmalar için milyonlarca dolar harcanmasına rağmen esrarı bugüne kadar çözülememiş olan Mona Lisa tablosu bu uygulamanın ilk kapsamlı araştırma konusu oluyor.

Araştırma sonucunda tablonun bildiğimiz anlamda yağlı boya kullanılmadan, büyük bir hassasiyetle bugünkü plazma ekran formatına benzer bir yapıda imal edilip,  görsellerin, optik olarak yüklenmiş olabileceği öngörülüyor. Optik kullanarak yapılan bu kayıtların, foton girişim dalgası üstüne yönlendirilmiş girişim bilgisi kaydı olarak yapılarak,  obje üzerinde hem gözle görülebilen, hem de bizim algımız dışında çoklu kayıt ortamı sağlanmış olduğu tespit ediliyor.

Araştırmacı, tablo üzerinde normal ışık tayfı üzerinde algılanan bilgi ile girişim tayflarından elde edilen bilginin dijital ortamdaki farklılığını, objenin girişim odağı üzerinde belirleyerek görsel hale çeviriyor.

Uygulama ile elde edilen görüntü ve yazılar, yine yazarın yorumlaması ile bir başka gerçekliği gün ışığına çıkarıyor, bilinen tarihi ile 600 yıllık bir sır perdesi aralanmaya başlıyor.

Mona Lisa tablosu, bir tablete dönüşerek bize geçmiş 20.000 yılın şifrelerini vermeye başlıyor. Hz. İsa ve dönemin önemli olayları görseller eşliğinde çözülürken, tabletin görünen kısmının,  buz dağının ucu olduğu ortaya çıkıyor. Geçmiş kadim uygarlıkların, dünya dışı diye bildiğimiz ırklar ile olası irtibatlarını gözler önüne seriyor.

Bazı figürlerin 200 mikron bir alanda yer alması, değişik girişim algoritmaları ile aynı noktada değişik görsel ve kayıtlara ulaşılması, tabletin günümüz teknolojisi ile oluşturulamayacağını öngörüyor.  Araştırmacı, Mona Lisa’ nın Sırrı adlı kitabında kendi keşfettiği uygulaması ile okuyucunun anlayabileceği terminoloji içinde, görsel deliller eşliğinde okuyucuyla birlikte adım, adım heyecan dolu teknolojik keşfin ufkuna doğru yol alıyor.

1 yorum:

 1. Leonardo isteyenler görmezden! Teşekkürler!
  Ben 2005. Yılında Paris'te iken, ben Louvre müzesine olamazdı. Ama Louvre nazik Fransızlar tarafından sağlanan ses kayıt cihazı ile geldi."Mona Lisa" Bulunamadı ve kayıt arka plan ses başyapıtı görmek için geldi çok sayıda ziyaretçi yarattı başladı.Mantığı basitti. Kendimi herhangi bir başyapıt oldukça yapılandırılmış bilgi alanının özelliğine sahip olduğunu belirtmek için izin ver. İnsan - bu, onun temel, aynı zamanda alan yapısı. İnsan başyapıt - iki alan yapıların bir kontak vardır. Bu muhtemelen sanat gücüdür.Sesleri
  (konuşma, ayak, vb karıştırma) başyapıtı olan insanlar yayınlanan benim için çok değerli, onlar onunla ilişkili korelasyon. Bu kayıtları karmaşık dönüşüm süreci tabi, ben bazı inanılmaz ses başardı. Birçok şoka yol vardır - bu portre ile net bir tanımlama yoktur sesler "Mona Lisa." Ben Venüs ünlü heykel Benzer kayıtları yaptık. "Bilgi", "Akım" ve "Communication" - bir sonucu olarak, bu kayıtların temelinde, üç eser vardı.
  http://youtu.be/rUDsL8Rg4uo
  MONA LISA_VENUS(Опыт работы с шедеврами) .avi
  Yapı olarak sunulan: Mona Lisa mırıldanmaya - bir dönüşüm süreci Venüs arka hum sonucu - bir dönüşüm süreci plan sonucu, detay çalışması "Bilgi" (sadece dönüştürülmüş sesler).
  Academia of Music, Kishinev MOLDOVA
  (sorry, translated by google)

  YanıtlaSil